[My i nasze życie - kliknij] [Rodzina Pękala - index - kliknij] [Re-kreacja historyczna - kliknij] [Łucznictwo tradycyjne - kliknij]
[My i nasze życie - kliknij]
 

Witaj! Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu. NA HOSEO

Czwartek, 25 lipiec 2024 r. 
 


Dla ułatwienia przedstawie po krótce co sie tu znajduje.
Nasza strona podzielona została na trzy części. Dotyczą one naszej rodziny i naszego hobby (re-kreacja historyczna i łucznictwo. Poniżej zestawienia szczegółowe:

 

MY I NASZE ŻYCIE

Kontakt
- Jak sama nazwa wskazuje, czyli jak si? mo?na z nami skontaktowa?.
Linki
- Miejsca w sieci, które s? ciekawe z ró?nych powodów (oprócz RR i ?ucznictwa).

RE-KREACJA HISTORYCZNA

Fotorelacje
- Relacje z naszych wyjazdów rekonstrukcyjnych wsparte du?? ilo?ci? zdj??.
Linki
- Polecane przez nas strony w sieci zwi?zane z rucham rekonstrukcyjnym.
Insze ciekawe materia?y
- Ten dzia? po?wi?cony jest dla osobnych stron naszych przyjació?. Zwi?zani z ruchem rycerskim maj? cz?sto wiele do zaprezentowania. ;)

ŁUCZNICTWO TRADYCYJNE

Dawne czasy w mojej rodzinie!
- Kilka zdj?? z historii ?ucznictwa w mojej rodzinie wraz z opisem.
Pikniki ?ucznicze
- Zaproszenie na organizowane przez nas w sezonie letnim otwarte pikniki ?ucznicze. Na nich mo?na spróbowa? si? z ?ucznictwem i mi?o sp?dzi? czas na ?onie natury. Krótki opis, kalendarium, relacje z pikników.
Linki
- Linki zwi?zane z ?ucznictwem tradycyjnym ( i nie tylko ).
Fotorelacje
- Fotorelacje z naszych ?uczniczych spotka?.

 
 


AKTUALNOŚCI

2008-09-30
- UWAGA !!!
ZMIANA TERMINU PIKNIKU
Z powodów rodzinnych jestem zmuszony zmieni? termin ostatniego w tym roku pikniku ?uczniczego z 19.10 na 12.10.
Spotykamy si? tydzie? wcze?niej.
Za utrudnienia z tym zwi?zane bardzo przepraszam.

2008-09-21
- Ze wzgl?du na opady deszczu
dzisiejszy (21.09) piknik jest odwo?any.
Zapraszam na spotkanie w przysz?ym miesi?cu.

Serwis Czas ?uku - Serwis ?ucznictwa Tradycyjnego w Polsce. Informacje o ró?nych rodzajach ?ucznictwa, kalendarium imprezowe, humor ?uczniczy, linki. Prawie wszystko co mozna wiedzie? o ?ucznictwie tradycyjnym.www.iportal.nano.pl